Formy Opieki
Adopcja Zagraniczna

ADOPCJA ZAGRANICZNA
Adopcja zagraniczna oznacza powierzenie dziecka rodzinie adopcyjnej mieszkającej poza granicami Polski (dotyczy to zarówno cudzoziemców, jak i osób z polskim obywatelstwem). Chcąc adoptować dziecko z Polski najpierw należy uzyskać kwalifikację w agencji adopcyjnej, posiadającej stosowne umowy z Polską, w kraju zamieszkania. Po przygotowaniu i uzyskaniu kwalifikacji w kraju zamieszkania można skontaktować się z polskimi ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi posiadającymi uprawnienia do prowadzenia spraw związanych z adopcją zagraniczną.
Uprawnione do prowadzenia adopcji zagranicznych są trzy polskie ośrodki:

KATOLICKI OAO
ul. Grochowska 194/196 04-357 Warszawa
tel. (sekretariat) 0 22 618 28 04, 0 22 818 53 37
tel. (adopcje zagraniczne) 0 22 818 54 30

PUBLICZNY OAO
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel. 0 22 622 03 70

OAO TPD
ul. Szpitalna 5 00-031Warszawa
tel./fax 0 22 826 22 15,
tel. 0 22 827 50 23