Kontakt
Kontakt

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
im. Jana Pawła II Caritas Diecezji Bydgoskiej

ul. Cienista 2, 85-817 Bydgoszcz

tel./fax 052 375 36 05
FORTIS BANK Oddział w Bydgoszczy
70160011850004080725667001
dyżur ośrodka: wtorek, środa,
czwartek, piątek 12.00.-16.00