Inne zaprzejaźnione Ośrodki
Ośrodki Katolickie

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej
42-200 Częstochowa, ul. Jana Pawła II 82
tel. (034) 366 49 91, 0607 355 014

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
Diecezji Ełckiej
19-300 Ełk, ul. 3-go Maja 10
tel./fax (087) 621 38 25

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy
66-400 Gorzów Wlkp, ul. Czereśniowa 15
tel/fax (095) 729 52 75

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 49a
tel. (032) 251 67 15

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 15a
tel.(041) 344 55 92

Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy
"Dzieło Pomocy Dzieciom"
31-124 Kraków, ul. Rajska 10
tel.(012) 631 03 00/631 03 01
fax 631 03 02, 631 03 04
Żmiąca, tel. (018) 333 40 66

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Archidiecezji Przemyskiej
38-400 Krosno, ul. Portiusa 4
tel.(013) 436 82 51

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 14
tel. (055) 279 70 13

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
18-400 Łomża Sadowa 3
tel. (086) 483 55 14

Archidiecezjalny Ośrodek
Adopcyjno-Opiekuńczy
93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a
tel/fax (0-42) 682 18 92;
tel. 682 18 88, 682 20 22 w.40

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Opolu
(jednostka Diecezjalnej Fundacji
Obrony Życia w Opolu)

45-032 Opole, ul. Kard. B. Kominka 1

tel. (077) 441 99 05, 441 15 00

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

45-032 Opole, ul. Kard. B. Kominka 1
punkt konsultacyjny:
44-100 Gliwice, ul. Łużycka 1

tel. (032) 230 71 42

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Archidiecezji Warmińskiej
14-100 Ostróda, ul. Sienkiewicza 4/1
tel./fax (89) 642 02 99

Chrześcijańskie Centrum
Mediacyjno- Adopcyjne "Pro Familia"
61-522 Poznań, ul. Kosińskiego 27
tel/fax (061) 834 10 42

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
przy Caritas Diecezji Radomskiej
26-604 Radom, ul. Kościelna 5
tel. (48) 365 29 29

Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej
71-620 Szczecin, ul. Jana Kazimierza 20
tel. (91) 442 50 85

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
04-357 Warszawa, ul. Grochowska 194/196
tel. (022) 673 14 54
tel/fax (022) 610 61 23
adopcje zagraniczne (022) 610 51 49

Archidiecezjalna Poradnia Adopcyjna
Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
50-328 Wrocław, ul. Katedralna 4/25
tel.(071) 327 11 03
fax 322 91 82