Potrzebuję rodziców od zaraz
Potrzebuję rodziców od zaraz


"POTRZEBUJĘ RODZICÓW OD ZARAZ !" - kampania społeczna Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego im. Jana Pawła II w Bydgoszczy

"W Domach Dziecka prawie nie ma sierot. Są dzieci powołane na świat zbyt łatwo, nie wtedy i nie przez tych, co chcieli. I jest zraniony mały człowiek. Nie starcza nam wyobraźni, by pojąć, jak bardzo zraniony, bo przeżył porzucenie zagrażające jego egzystencji. Bez względu na to, czy jest starszy, czy bardzo malutki, to doświadczenie nosi w sobie..." " Jak długo trzeba będzie czekać na jego spokojny sen?" Katarzyna Kotowska "Wieża z klocków" Media Rodzina 2001r.

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy im. Jana Pawła II w Bydgoszczy w ramach akcji "Potrzebuję rodziców od zaraz!" pragnie dotrzeć do wszystkich osób, które mogą zrobić w tej sprawie coś ważnego. Los porzuconych, zapomnianych dzieci na pewno nikomu nie jest obojętny. Domy dziecka pełne są dzieci z nieuregulowaną sytuacją prawną, a większość z nich nigdy nie będzie miała szansy na adopcję (rodzice tych dzieci mają ograniczoną czasowo władzę rodzicielską). Kiedy zachodzi przymus rozdzielenia rodziców i dzieci, potrzebują one czasowej ochrony i opieki, które mogą dostać od rodziny zastępczej. Jeśli powrót dzieci do domu już nie jest możliwy, potrzebują one rodziny adopcyjnej, która zapewni im stałe więzi na całe życie. Dzieci, które przeżyły tragedie w swoim życiu są trudniejsze do wychowania. Nierzadko czują się, złe i rozżalone z powodu swoich smutnych przeżyć. Potrzebują wiele czasu, aby nauczyć się tego, że dorosłym można ufać, że nikt ich już nie zamierza skrzywdzić. Udzielenie dzieciom pomocy w uczeniu się tych rzeczy wymaga pewnej szczególnego rodzaju wiedzy i umiejętności. Hasło "Potrzebuję rodziców od zaraz!" równoznaczne jest z hasłem "Potrzebuję miłości od zaraz!" Potrzeba zaangażowania wielu osób, aby przełamywać w ludziach strach przed zastępczym rodzicielstwem, stąd Ośrodek nasz poprzez kampanię na rzecz zastępczego rodzicielstwa chce rozbudzać w ludziach ciekawość i troskę o osamotnione dziecko. Nieustannie poszukujemy i zapraszamy do nas nowych kandydatów chcących podjąć różnorodne formy opieki zastępczej. Raz do roku nagłaśniamy medialnie nasze poszukiwania pod hasłem kampanii społecznej "Potrzebuję rodziców od zaraz"- prasa, telewizja, radio, billboardy, plakaty, koncerty, po to, by przez cały rok przygotowywać nowych kandydatów i powierzać im dzieci potrzebujące opieki zastępczej. Może w Twoim domu jest miejsce dla samotnych dzieci?